Docházka FUTURE Biometric

DEMO verze aplikace:  Klikněte

fb

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte: KONTAKT

 

Základní modul
bude rozdělen do čtyř částí.

1) Seznam zaměstnanců - kde bude možno dohledat podle jednotlivých oddělení celkový seznam zaměstnanců a jejich
souhrn docházky. Dále umožní přehled statistik a grafů a jejich export.

2) Karta zaměstnance - dohledání zaměstnance a jeho docházky včetně
souhrnu docházky za určité období a export do excelu.

3) Aktuální docházka - aktuální přehled o zaměstnancích, kde se zrovna nacházejí a filtrace
podle oddělení a podle statusu či vyhledání zaměstnance.

4) Docházkové karty - Souhrný přehled zaměstnanců podle období a po rozkliknutí na
zaměstnance jeho docházka za období včetně exportu do excelu.
Uživatelé a jejich role
webová aplikace bude umožnovat přidání jednotlivých účtů a rolí uživatele a podle toho se budou i zobrazovat data na které bude mít daný uživatel
právo. Bude moci i editovat konkrétní docházky a ukládat.

Diagram_FBSoftware

 

STARTUP balíček
Název Cena
Instalace desktop interface u klienta
3 500 Kč
Nákup licence startup balíčku
7 500 Kč
Měsíční správa a údržba serveru do 25 zaměstnanců 625 Kč
Měsíční správa a údržba serveru do 50 zaměstnanců 1 000 Kč
Měsíční správa a údržba serveru do 100 zaměstnanců 1 500 Kč
Měsíční správa a údržba serveru do 200 zaměstnanců 2 000 Kč
Měsíční správa a údržba serveru do 300 zaměstnanců 2 500 Kč
Měsíční správa a údržba serveru za dalších 100 zaměstnanců 400 Kč
Administrátorské práva 1 ks již v balíčku
0 Kč
Read only práva 1 ks již v balíčku
0 Kč
Každý další 1 user přístup / měsíčně
10 Kč
Doprava 1km
12 Kč
Cena nákupu Startup balíčku + měsíční paušál dle počtu zaměstnanců 11 000 Kč


Služby navíc Cena
Výjezd technika / hod.
900 Kč
Programátorská práce / hod.
1 200 Kč
Doprava technika / 1km
12 Kč
Přidání reportů a statistik, úprava UI dle klienta / hod. 1 200 Kč
Total
3 312 Kč


Biometrický přístupový a docházkový systém od Suprema Inc. má široké uplatnění jako elektronické zabezpečovací zařízení na bázi biometrie. K identifikace osob je použit otisk prstu jako jednoznačný bezpečnostní klíč pro tento identifikační systém. Součástí biometrického zařízení je docházkový systém zdarma, interface Wiegand umožňuje připojení na elektronické zabezpečovací systémy. Biometrie má široké uplatnění v zabezpečení budov, zabezpečení garáže, zabezpečení bytu, zabezpečení dveří, zabezpečení PC atd. Vstupní systém vedle zabezpečení objektů umožňuje elektronické sledování docházky zaměstnanců, kterým umožní vstup pomocí otisku prstu do jednotlivých přístupových zón a prostor s možností použít časový zámek.

 

Obchodní oddělení: +420 251 109 161

Technické oddělení: +420 251 109 170